Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας www.kidzdent.gr

 

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έστω και η απλή πρόσβασή σας σε αυτή δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας, καθώς και την ανεπιφύλακτη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, ως αναφέρεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

 

Προοίμιο

 

Η οδοντιατρική κλινική Kidz dent – Pediatric Dental Clinic που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής (οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38), email: info@kidzdent.gr, τηλ.: 2109910206, με επιστημονικά υπεύθυνη την οδοντίατρο Βασιλική Γ. Καφούρου, που λειτουργεί και ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των ασθενών της,  σας ενημερώνει για τον τρόπο και το σκοπό που εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εθνική νομοθεσία, όπως αυτά διατίθενται από τη χρήση της ιστοσελίδας www.kidzdent.gr.

 

 1. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Α. Από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.kidzdnt.gr μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Β. Από τη φόρμα στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκεται στην υπό-ενότητα επικοινωνία, της ιστοσελίδας www.kidzdent.gr .

Γ. Από e-mail και άλλους τρόπους αλληλογραφίας και επικοινωνίας όπως τα cross-platform voice over IP and instant messaging software applications (what’s up, viber κ.α.), με σκοπό να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες μας.

Δ. Από άλλες πηγές (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Ε. Από τη φόρμα στοιχείων ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιατρικού ιστορικού που συμπληρώνετε, και εν γένει από τα στοιχεία που συλλέγουμε, κατά την επίσκεψή σας, στην κλινική μας.

 

 1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

 

Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται μόνο σε καθορισμένη και νόμιμη επεξεργασία με σκοπό την πληροφόρηση και την ορθή και άρτια παροχή των υπηρεσιών μας σε ασθενείς:

Α. Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο γονέα /ασκούντος τη γονική μέριμνα, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και επώνυμο παιδιού.

Β. Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο (σταθερό ή / και κινητό).

Γ. Δεδομένα υγείας: ιατρικό ιστορικό ασθενούς, φαρμακευτικές αγωγές που λαμβάνει ο ασθενής, οδοντιατρικό ιστορικό ασθενούς και λόγο της επίσκεψής του, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση, ή την αγωγή που ακολουθήθηκε, τις ιατρικές εξετάσεις που μας προσκομίσατε ή που διενεργήθηκαν στο ιατρείο μας, φωτογραφίες σχετικές με την πάθηση του ασθενούς που λάβαμε κατόπιν συναινέσεώς σας ή φωτογραφίες που εσείς μας αποστείλατε, καθώς και τις ημερομηνίες επίσκεψής σας με τις εκτελεσθείσες οδοντιατρικές εργασίες / θεραπείες.

Δ. Δεδομένα που εσείς μας παρέχεται επιπλέον των ανωτέρω και μέσω των προαναφερθέντων πηγών συλλογής τους (ενδεικτικά: ηλικία, ασθενούς παιδιού, επάγγελμα γονέων / ασκούντων τη γονικά μέριμνα, οικογενειακή κατάσταση γονέων, ταχυδρομική διεύθυνση, τόπο διαμονής παιδιού).

Ε. Τεχνικές πληροφορίες για τον Η/Υ ή τη φορητή συσκευή: απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, όπως η Internet Protocol address (IP), το λειτουργικό σύστημα και ο τύπος (και έκδοση) περιηγητή / φυλλομετρητή (browser), τη γεωγραφική θέση (geolocation), τη διάρκεια της επίσκεψης σε κάθε ενότητα της ιστοσελίδας κ.α.

ΣΤ. Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και χρήσης ιστοσελίδας: πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική cookies.

 

 1. Για ποιους σκοπούς και για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Α. Για την ορθή παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση της πορείας του πλάνου θεραπείας και της συνολικής υγείας του παιδιού, καθώς και για την ενημέρωση / διαχείριση του ιατρικού του φακέλου. Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας, είναι η εκτέλεση της συμβάσεως για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Β. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για την για την διαχείριση των εν γένει αιτημάτων σας επικοινωνίας, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών και η νομική υποχρέωση.

Γ. Για λόγους επικοινωνίας μας με τον ασθενή, σχετικά με την ενημέρωσή του για θέματα της θεραπείας που έλαβε και της εν γένει υγείας του, και σχετικώς με τον καθορισμό / υπενθύμιση του περιοδικού ελέγχου / επόμενης επίσκεψης, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, sms, e-mail. Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

Δ. Για τη συμμόρφωσή μας με το ισχύον νομικό καθεστώς: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική νομοθεσία, Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας κλπ). Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η έννομη υποχρέωση.

Ε. Για ερευνητικούς ή και εκπαιδευτικούς σκοπούς και στα πλαίσια της πρόοδού της οδοντιατρικής επιστήμης, υπό την μορφή ανωνυμοποιημένων / ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητά σας. Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

ΣΤ. Για λόγους ενημέρωσης σας, σχετικά με θεραπείες και μεθόδους που χρησιμοποιούμε και σχετικά με εξελίξεις και επιτεύγματα στον τομέα δραστηριότητάς μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) μέσω e-mail, διαδικτύου, sms, cross-platform voice over IP and instant messaging software applications και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την εγγραφή σας στην λίστα αποδεκτών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), μέσω της καταχώρησης του e-mail σας στο σχετικό πεδίο και πατώντας το κουμπί “Submit”, μας δίνετε ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών δελτίων για τους ανωτέρω σκοπούς. Στα εν λόγω μηνύματα, που λαμβάνετε από εμάς θα υπάρχει η δυνατότητα να ζητάτε τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα λήψης ενημερωτικών δελτίων.

Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

 1. Z. Για να βελτιώσουμε το “user-experience” της ιστοσελίδας μας καθώς και για στατιστικούς σκοπούς (διαβάστε το κεφ. 13 καθώς και την Πολιτική Cookies). Η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Α. Οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες (οδοντίατροι) του οδοντιατρείου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρεώσεώς μας προς εσάς (παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών).

Β. Τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες (οδοντίατροι, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντοτεχνίτες), με σκοπό, την με αρτιότητα ολοκλήρωση της θεραπείας που σας παρέχουμε.

Γ. Τρίτοι που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών μας υποχρεώσεων.

Δ. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, όπως εταιρείες που φροντίζουν για τη φιλοξενία, τη διαχείριση, την ασφάλεια και συντήρηση των δεδομένων σας, εταιρείες που διαχειρίζονται και φιλοξενούν την ιστοσελίδα μας και εν γένει ασχολούνται με την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διανομή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), καθώς και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ασχολούνται με την έρευνα αγοράς και την ανάλυση δεδομένων.

Ε. Τρίτοι φορείς στους οποίους υποχρεωνόμαστε βάσει εισαγγελικών παραγγελιών, δικαστικών αποφάσεων και ισχυόντων εν γένει νόμων με σκοπό την προστασία εννόμων συμφερόντων προσώπων ή του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις έρευνας και αποτροπής παρανόμων πράξεων.

ΣΤ. Τρίτοι στους οποίους η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την άσκηση νομικών αξιώσεων ή για την υπεράσπιση δικαιωμάτων μας.

Ζ. Λοιποί τρίτοι σε περίπτωση που εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

 1. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η κλινική μας εφαρμόζει κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα κατά τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και ελαχιστοποιούν (δεν αποκλείουν) την τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή́, την τυχαία απώλεια, την αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Επιπροσθέτως προστατεύουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τους προς εμάς χρησιμοποιώντας μέθοδο κρυπτογράφησης που παρέχει το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL).

 

 

 

 

 1. Διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία). Εντούτοις, σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε και να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα ελέγχουμε αν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή́ από́ την τρίτη αυτή χώρα, ή έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από́ τον αποδέκτη, με βάση το νόμο ή ο αποδέκτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή  τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ Ε.Ε.- Η.Π.Α. και Ελβετίας – Η.Π.Α.

 

 1. Σχετικά με υπερσυνδέσμους (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, social media plugins και διαφημίσεις τρίτων

 

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές ή / και διαφημίσεις τρίτων. Οι ανωτέρω τρίτοι μπορεί να συλλέγουν και να καταχωρούν πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο τους, τις ιστοσελίδες τους ή τις εφαρμογές τους, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν ευθυνόμαστε για τη μη ορθή και μη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ανωτέρω τρίτους. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη και ούτε έχουμε αναλάβει οιαδήποτε ευθύνη και καθ’ οιονδήποτε τρόπο για αυτούς. Οι εκάστοτε τρίτοι διέπονται από δικές τους πολιτικές απορρήτου για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες τους. Η κλινική μας χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube κλπ.) για να παρουσιάσει και να ενημερώσει για τις υπηρεσίες της και για να αναδείξει σχετικές με αυτές εξελίξεις στον τομέα της οδοντιατρικής και συναφών με αυτή θεμάτων. Για τα μέσα αυτά (social media) και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ισχύουν απαρέγκλιτα όσα στην παρούσα παράγραφο ήδη αναφέρθηκαν.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δέκα (10) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας στην κλινική μας.

Γενικά τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου α) να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία και την εν γένει νομοθεσία καθώς και β) για να προασπίσουμε ή να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που η επεξεργασία τους έχει σκοπό την ενημέρωσης σας (αποστολή newsletters) σχετικά με νέες θεραπείες και μεθόδους που χρησιμοποιούμε και σχετικά με εξελίξεις και επιτεύγματα στον τομέα δραστηριότητάς μας, τα δεδομένα αυτά τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα, σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από́ το νομό ή από κανονιστικές πράξεις.  /

 

 

 

 1. Σε ποια προσωπικά δεδομένα έχετε πρόσβαση;

 

Έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που εσείς μας έχετε ήδη παραχωρήσει, καθώς και στον διαμορφωθέντα κατόπιν των επισκέψεών σας ιατρικό φάκελο, αρχείο των οποίων μπορείτε να λάβετε κατόπιν εγγράφου αιτήματός σας.

 

 1. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

Α. Δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

Β. Δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

Γ. Δικαίωμα περιορισμού. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δ. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.

Ε. Δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή́ των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, σε περίπτωση όμως που η συγκατάθεση σας για την τήρησή τους από εμάς είναι η μόνη νόμιμη βάση.

ΣΤ. Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη μορφή ή τη μεταφορά των δεδομένων σας από εμάς, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχουμε σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή́ των δεδομένων από́ τα αρχεία μας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική́ αρχή́ εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

 

 1. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

 

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς προς: Βασιλική Καφούρου (Kidz dent – Pediatric Dental Clinic) οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38, Ηλιούπολη, T.K. 163 41,  είτε στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση info@kidzdent.gr .

 

 

 

 1. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Με τον όρο «αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» νοείται κάθε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, με την οποία αξιολογούνται προσωπικές πτυχές που αφορούν αποκλειστικά το υποκείμενο (φυσικό πρόσωπο), η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του προσώπου αυτού και λαμβάνει χώρα για την εκτέλεση κάποιου σκοπού (λήψη απόφασης).

Με τον όρο «κατάρτιση προφίλ» νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε

κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεως «cookies» της ιστοσελίδας μας (δείτε Κεφ. 13 cookies), η οποία γίνεται μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

 

 1. Σχετικά με τα cookies, log files και παρόμοιες τεχνολογίες

 

Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες για το χρήστη της ιστοσελίδας μας, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της λειτουργικότητα της, όσο και για μια όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία περιήγησης στην ιστοσελίδα μας και παροχής των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, ποια χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς χρήσης τους, καθώς και πως να τα παραμετροποιείτε τις ρυθμίσεις τους, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Επιπροσθέτως συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με στατιστικές πληροφορίες περιήγησης στην ιστοσελίδα μας και τους τρόπους επικοινωνίας, μεταξύ αυτής και τρίτων υπολογιστικών προγραμμάτων και λογισμικών. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται αυτοματοποιημένα μέσω των log files και παρόμοιων τεχνολογιών. Τα log files μπορούμε να πούμε συνοπτικά ότι, κρατούν ένα αρχείο γεγονότων, δραστηριοτήτων, μηνυμάτων και επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων λογισμικών επικοινωνίας και του λειτουργικού συστήματος.

Αυτές οι καταχωρήσεις μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τεχνικά προβλήματα και να συντηρούμε την απόδοση και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας.

 

 1. Επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

 

Δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χρηστών κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16 ετών θα χρειαστούμε τη συγκατάθεση του γονέα σας ή αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα / επιτροπεία. Επίσης αν γνωρίζετε ότι έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκου κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 1. Ποιο είναι το Εφαρμοστέο Δίκαιο;

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 2016/679, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσης, καθώς και οιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 1. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

 

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς προς: Βασιλική Καφούρου (Kidz dent – Pediatric Dental Clinic) οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38, Ηλιούπολη, T.K. 163 41,  είτε στην ηλεκτρονική́ διεύθυνση info@kidzdent.gr .

 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που μας παρέχετε και την τυχόν συνακόλουθη ελλιπή ή λανθασμένη παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών μας, για το λόγο αυτό να φροντίζετε οι πληροφορίες που μας παρέχετε να είναι αληθείς, ορθές,  πλήρεις  και επικαιροποιημένες.

 

Η οδοντιατρική κλινική Kidz dent – Pediatric Dental Clinic, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολίτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.kidzdent.gr), πριν λάβουν χώρα οι αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

The 1st of April 2021; ver. 1.1